Ostatné dokumenty

Súbor Veľkosť Pridané Stiahnuté
Záverečný účet 2016 4.88 MB May 06, 2017 15:09 Stiahnuť 185
Informácia o zániku mandátu poslanca 14.11.2016 192.87 KB Nov 16, 2016 17:25 Stiahnuť 336
Záverečný účet 2015 3.98 MB May 27, 2016 09:29 Stiahnuť 477
Program odpadového hospodárstva obce Brunovce 2011-2015 5.74 MB Jan 27, 2016 19:13 Stiahnuť 619
Dodatok správy auditora - rok 2014 3.22 MB Dec 17, 2015 12:17 Stiahnuť 758
Správa nezávislého auditora k 31.12.2014 499.05 KB Dec 17, 2015 12:14 Stiahnuť 671
Program rozvoja obce 2015 - 2023 2.28 MB Nov 03, 2015 16:00 Stiahnuť 721
Interná smernica podnetov 201.52 KB Jul 03, 2015 10:34 Stiahnuť 869
Záverečný účet 2014 124.83 KB May 20, 2015 16:49 Stiahnuť 846
Potvrdenie o cene pre obec Brunovce za verej.kanal. 234.56 KB Jan 02, 2014 21:39 Stiahnuť 1228
Certifikát - "Obec podporujúca vzdelávanie svojich občanov" 762.01 KB Jul 30, 2013 12:34 Stiahnuť 1496
Povolenie na vypúšťanie prečistených odpadových vôd z obecnej ČOV 497.91 KB Jul 17, 2013 13:05 Stiahnuť 1364
Cenník služieb obecného úradu Brunovce 62.06 KB Jul 08, 2013 14:31 Stiahnuť 1419
Záverečný účet 2012 1.77 MB Jun 27, 2013 10:27 Stiahnuť 1382
Potvrdenie o zverejenení dodatku ku zmluve 185.08 KB May 31, 2013 11:34 Stiahnuť 1575
Správne poplatky - platné od 1.1.2013 1.25 MB Mar 11, 2013 13:10 Stiahnuť 1445
Správa nezávislého auditora - rok 2011 522.54 KB Dec 10, 2012 16:01 Stiahnuť 1398
Záverečný účet 2011 65.16 KB Feb 28, 2012 14:51 Stiahnuť 1614
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 3.76 MB Jan 04, 2012 17:04 Stiahnuť 1572
Záverečný účet 2010 115.18 KB Jun 02, 2011 17:37 Stiahnuť 1776